Oletko terveydenhuollon ammattilainen?

Tämä sisältö on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille

Hyppää sisältöön

Kansainvälisten hoitosuositusten suosittelema

Kasvistanoliesteri on asiantuntijoiden suosittelema

Kansainväliset dyslipidemioiden hoitosuositukset suosittelevat johdonmukaisesti kasvistanoliesterin käyttöä osana kolesterolia alentavaa ruokavaliota. Euroopan kardiologisen seuran (EAS) ja Euroopan ateroskleroosiyhdistyksen (ESC) yhdessä vuonna 2019 julkaisemat suositukset määrittelevät kasvistanoliesterin kohderyhmät seuraavasti:1

  • henkilöt, joilla on kohonnut seerumin kolesterolitaso ja matala tai keskitason sydän- ja verisuonitautiriski mutta jotka eivät tarvitse kolesterolia alentavaa lääkitystä
  • korkean ja erittäin korkean riskin potilaat, kuten diabeetikot, jotka eivät saavuta LDL-kolesterolin tavoitearvoja pelkällä statiinihoidolla tai jotka saavat statiineista haittavaikutuksia
  • aikuiset ja lapset (kuusivuotiaasta alkaen), joilla on familiaalinen hyperkolesterolemia.

Kasvistanoliesterin käyttöä suositellaan dyslipidemioiden ja valtimotautien hoitosuosituksissa

Kasvistanoliesterin vaikutus osana kolesterolia alentavaa ruokavaliota on tunnustettu dyslipidemioiden ja valtimotautien hoitosuosituksissa sekä kansainvälisten instituutioiden, kuten Euroopan ateroskleroosiyhdistyksen1, Euroopan kardiologisen yhdistyksen1,2, Kansainvälisen ateroskleroosiyhdistyksen3 ja Maailman terveysjärjestö WHO:n4 kannanotoissa.
Ohjeistukset, joissa suositellaan kasvistanoliesterin käyttöä osana kolesterolia alentavaa ruokavaliota, voidaan jaotella seuraaviin alaryhmiin:

Primaaripreventio

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus: Suomalainen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien asettama työryhmä (2020).5

ESC/EAS: Euroopan kardiologisen seuran ja Euroopan ateroskleroosiseuran asettama-työryhmä: Ohjeet dyslipidemioiden hallintaa varten: Dyslipidemioiden hoitosydän- ja verisuonitautiriskin pienentämiseksi (2019).1

IAS: Kansainvälisen ateroskleroosiseuran (International Atherosclerosis Society) kannanotto: Maailmanlaajuiset suositukset dyslipidemian hallintaan (2014).3

WHO/FAO: Maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n yhteinen asiantuntijalausunto: Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases (2003).4

Lapset

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus: Suomalainen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien asettama työryhmä (2020).5

Diabetes

ADA: Yhdysvaltain diabetesjärjestö (American Diabetes Association)
Diabeteksen lääkehoidon standardit: sydän- ja verisuonitaudit ja riskienhallinta (2019).6
Ruokavaliosuositukset 2. tyypin diabeteksen hallintaan. Yhdysvaltain diabetesjärjestön (American Diabetes Association) lausunto (2013).7

Sekundaaripreventio

ADA/ACC: Lipoproteiinin hallinta korkean riskin potilailla: konsensuskonferenssiraportti Yhdysvaltain diabetesjärjestöltä (American Diabetes Association) ja Yhdysvaltain kardiologisen oppilaitoksen säätiöltä (American College of Cardiology Foundation) (2008).8

Familiaalinen hyperkolesterolemia

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus: Suomalainen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien asettama työryhmä (2020).5

EAS: Euroopan ateroskleroosiseura
Familiaalinen hyperkolesterolemia lapsilla ja nuorilla: eliniän pidentäminen vuosikymmenillä optimoimalla diagnosointi ja hoito (2015).9
Familiaalinen hyperkolesterolemia on alidiagnosoitu ja -hoidettu sairaus väestössä: ohjeet kliinikoille sepelvaltimotaudin ehkäisyyn. Euroopan ateroskleroosiseuran yhteinen lausuma (2013).10

Tilaa uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla Benecol® uutuustuotteista ja kasvistanoliesteri tutkimuksista

Tilaa uutiskirje

Haku